Kontakt

VENTUR tekniska ab, Göteborg Manufakturgatan 7A
SE-417 07 Göteborg, Sweden
Tel. +46 31-23 50 80
fax +46 31-23 87 98
e-mail: info@ventur.se


VENTUR tekniska ab, Stockholm Västberga Allé 1A
SE 126 30 HÄGERSTEN, Sweden
Tel. +46 8-534 101 90
fax +46 8-534 101 99
e-mail: info@ventur.se
© 2010 - Venture Industries
Created by 2M SYSTEM

Om Ventur

Ventur Tekniska AB är en betydande leverantör av industrifläktar med stor innovationsförmåga och 45 års erfarenhet.

Vi kan med senaste produktionsutrustning och avancerad teknik tillgodose våra kunders behov, oavsett om det gäller standard eller anpassade lösningar.

Många kunder ger oss även förtroende att förse dem med helhetslösningar, där fläkten är en ingående komponent.

Genom kloka investeringar i senaste produktionsteknik och lång erfarenhet av industrifläktar kan vi erbjuda våra kunder hög kvalitet och korta leveranstider till ett mycket bra pris. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. 
Takfläktar : En typ av fläkt från vårt sortiment är takfläkt. Venturs takfläktar är driftssäkra samt enkla att montera, rengöra och serva. Användningsområden för våra takfläktar är som evakueringsfläktar för alla möjliga typer av applikationer såsom ren luft, brandgas, rökgas, industrilokaler, parkeringsgarage, lagerbyggnader, storköp, explosiva miljöer och kemikaliemiljöer. Venturs takfläktar finns i ett flertal utförande avsedda för både ren luft och stoftbemängd luft. I vårt breda sortiment av fläktar finns takfläktar utförda som Atexfläktar vilka uppfyller kraven enligt ATEX direktiven. Ventur tillverkar även utsugningsfläktar avsedda för kemikaliemiljö, så kallade kemikalieresistenta takfläktar. Ytterligare tillverkar vi evakueringsfläktar för evakuering av brandgas, så kallade brandgasfläktar samt fläktar för evakuering av rökgas, så kallade rökgasfläktar. Venturs takfläktar kan levereras med ett komplett program av tillbehör för anslutning till tak vilket består av bland annat stosar, backspjäll, bullerdämpande stativ, flexibla dukstosar, flänsar, monteringsplåtar samt fågelsäkra galler. Med anpassad stos, spjäll, stativ, fläns och monteringsplåt blir installationen enhetlig och enkel. Vi erbjuder även kompletta tillbehör för styrning av takfläktar såsom varvtalsregulatorer för steglös varvtalsreglering med antingen tyristor eller transformator, samt sensorer som styr fläkten beroende på luftens fuktighet. : Takfläktar