Kontakt

VENTUR tekniska ab, Göteborg Manufakturgatan 7A
SE-417 07 Göteborg, Sweden
Tel. +46 31-23 50 80
fax +46 31-23 87 98
e-mail: info@ventur.se


VENTUR tekniska ab, Stockholm Västberga Allé 1A
SE 126 30 HÄGERSTEN, Sweden
Tel. +46 8-534 101 90
fax +46 8-534 101 99
e-mail: info@ventur.se
© 2010 - Venture Industries
Created by 2M SYSTEM

Kontakt

VENTUR tekniska ab, Göteborg

Manufakturgatan 7A
SE-417 07 Göteborg, Sweden
Tel. +46 31-23 50 80
Fax +46 31-23 87 98
e-mail: info@ventur.se

VENTUR tekniska ab, Stockholm

Västberga All´e 1A
SE 126 30 HÄGERSTEN, Sweden
Tel. +46 8-534 101 90
Fax +46 8-534 101 99
e-mail: info@ventur.se
 
Takfläktar : En typ av fläkt från vårt sortiment är takfläkt. Venturs takfläktar är driftssäkra samt enkla att montera, rengöra och serva. Användningsområden för våra takfläktar är som evakueringsfläktar för alla möjliga typer av applikationer såsom ren luft, brandgas, rökgas, industrilokaler, parkeringsgarage, lagerbyggnader, storköp, explosiva miljöer och kemikaliemiljöer. Venturs takfläktar finns i ett flertal utförande avsedda för både ren luft och stoftbemängd luft. I vårt breda sortiment av fläktar finns takfläktar utförda som Atexfläktar vilka uppfyller kraven enligt ATEX direktiven. Ventur tillverkar även utsugningsfläktar avsedda för kemikaliemiljö, så kallade kemikalieresistenta takfläktar. Ytterligare tillverkar vi evakueringsfläktar för evakuering av brandgas, så kallade brandgasfläktar samt fläktar för evakuering av rökgas, så kallade rökgasfläktar. Venturs takfläktar kan levereras med ett komplett program av tillbehör för anslutning till tak vilket består av bland annat stosar, backspjäll, bullerdämpande stativ, flexibla dukstosar, flänsar, monteringsplåtar samt fågelsäkra galler. Med anpassad stos, spjäll, stativ, fläns och monteringsplåt blir installationen enhetlig och enkel. Vi erbjuder även kompletta tillbehör för styrning av takfläktar såsom varvtalsregulatorer för steglös varvtalsreglering med antingen tyristor eller transformator, samt sensorer som styr fläkten beroende på luftens fuktighet. : Takfläktar